Thiết kế và thi công PCCC các KCN KonTum

PCCC Các KCN Kon Tum

PCCC Các KCN Kon Tum
  Khu công nghiệp Hoà Bình Trong những năm qua, tỉnh Kon Tum đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng trung tâm cụm, xã, định canh, định cư, khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế.... đặc biệt là xây dựng các Khu, Cụm công nghiệp (CCN) nhằm tăng nguồn lực cho địa phương và tạo việc làm...
Xem tiếp
Hỗ trợ trực tuyến
 • Tư vấn thiết kế PCCC

  0903.677 333
  08.66 542 542

 • Dự án PCCC

  0963.677 333
  08.6654 4567

 • Dự Án M&E,Máy bơm PCCC

  08.66 542 542
  01234.677 333

 • Phòng Kế Toán

  0902.111 677
  0983.654 222

 • Phòng Kinh Doanh

  08.6277 8277
  08.66 542 542

 • Phòng Kỹ Thuật

  08.6270 1111
  0903.677 333

 • Liên hệ Email

  tanvienco@yahoo.com
  tanvienco@gmail.com

Công trình tiêu biểu
Tất cả