Ban quản lý các Khu Công nghiệp và Khu Kinh tế Việt Nam

PCCC Khu Công nghiệp và Khu Kinh tế Việt Nam

PCCC Khu Công nghiệp và Khu Kinh tế Việt Nam
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh  ĐT: 0241.825232   Fax: 0241.825236  Ban quản lý các KCN Đồng Nai  ĐT: 061.892378   Fax: 061.892379  Ban quản lý các KCN Phú Thọ  ĐT: 0210.840919   Fax: 0210.844997  Ban quản lý các KCN Bình Thuận  ĐT: 062.830017   Fax: 062.821243  Ban quản lý các KCN Bình Dương  ĐT:...
Xem tiếp
Hỗ trợ trực tuyến
 • Tư vấn thiết kế PCCC

  0903.677 333
  028.66 542 542

 • Dự án PCCC

  0936.114 114
  028.6654 4567

 • Thiết bị PCCC,Máy bơm PCCC

  028.6654 4567
  0963.677 333

 • Phòng Kỹ Thuật,Bảo trì

  028.6270 1111
  0903.677 333

 • Liên hệ Email

  tanvienco@gmail.com
  tanvienco@yahoo.com

Công trình tiêu biểu
Tất cả