Ban quản lý các Khu Công nghiệp và Khu Kinh tế Việt Nam

PCCC Khu Công nghiệp và Khu Kinh tế Việt Nam

 PCCC Khu Công nghiệp và Khu Kinh tế Việt Nam
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh  ĐT: 0241.825232   Fax: 0241.825236  Ban quản lý các KCN Đồng Nai  ĐT: 061.892378   Fax: 061.892379  Ban quản lý các KCN Phú Thọ  ĐT: 0210.840919   Fax: 0210.844997  Ban quản lý các KCN Bình Thuận  ĐT: 062.830017   Fax: 062.821243  Ban quản lý các KCN Bình...
Xem tiếp
Hỗ trợ trực tuyến
 • Tư vấn thiết kế PCCC

  0903.677 333
  08.66 542 542

 • Dự án PCCC

  0963.677 333
  08.6654 4567

 • Dự Án M&E,Máy bơm PCCC

  08.66 542 542
  01234.677 333

 • Phòng Kế Toán

  0902.111 677
  0983.654 222

 • Phòng Kinh Doanh

  08.6277 8277
  08.66 542 542

 • Phòng Kỹ Thuật

  08.6270 1111
  0903.677 333

 • Liên hệ Email

  tanvienco@yahoo.com
  tanvienco@gmail.com

Công trình tiêu biểu
Tất cả