Dự án - công trình

PCCC KCN Đức Hòa 1, Đức Hòa, Long An

PCCC KCN Đức Hòa 1, Đức Hòa, Long An
Lý do bạn nên chọn PCCC TACOTEK làm phòng cháy chữa cháy ở KCN Đức Hòa 1 : Qua nhiều năm hoạt động với đội ngũ nòng cốt có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm, chúng tôi đã hoàn thành nhiều dự án phòng cháy chữa cháy KCN Đức Hòa 1 với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ, luôn sẵn sàng giúp khách hàng...
Xem tiếp

PCCC KCN Đông Nam Á (Bắc Tân Tập), Cần Giuộc, Long An

PCCC KCN Đông Nam Á (Bắc Tân Tập), Cần Giuộc, Long An
Lý do bạn nên chọn PCCC TACOTEK làm phòng cháy chữa cháy ở KCN Đông Nam Á (Bắc Tân Tập): Qua nhiều năm hoạt động với đội ngũ nòng cốt có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm, chúng tôi đã hoàn thành nhiều dự án phòng cháy chữa cháy KCN Đông Nam Á (Bắc Tân Tập) với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ, luôn...
Xem tiếp

PCCC KCN Nam Tân Tập, Cần Giuộc, Long An

PCCC KCN Nam Tân Tập, Cần Giuộc, Long An
Lý do bạn nên chọn PCCC TACOTEK làm phòng cháy chữa cháy ở KCN Nam Tân Tập : Qua nhiều năm hoạt động với đội ngũ nòng cốt có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm, chúng tôi đã hoàn thành nhiều dự án phòng cháy chữa cháy KCN Nam Tân Tập với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ, luôn sẵn sàng giúp khách hàng...
Xem tiếp

PCCC KCN Bắc An Thạnh, Bến Lức, Long An

PCCC KCN Bắc An Thạnh, Bến Lức, Long An
Lý do bạn nên chọn PCCC TACOTEK làm phòng cháy chữa cháy ở KCN Bắc An Thạnh : Qua nhiều năm hoạt động với đội ngũ nòng cốt có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm, chúng tôi đã hoàn thành nhiều dự án phòng cháy chữa cháy KCN Bắc An Thạnh với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ, luôn sẵn sàng giúp khách hàng...
Xem tiếp

PCCC KCN Cầu Cảng, Phước Đông

PCCC KCN Cầu Cảng, Phước Đông
Lý do bạn nên chọn PCCC TACOTEK làm phòng cháy chữa cháy ở KCN Cầu Cảng, Phước Đông : Qua nhiều năm hoạt động với đội ngũ nòng cốt có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm, chúng tôi đã hoàn thành nhiều dự án phòng cháy chữa cháy KCN Cầu Cảng, Phước Đông với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ, luôn sẵn sàng giúp...
Xem tiếp

PCCC KCN Tân Bửu, Long An

PCCC KCN Tân Bửu, Long An
Lý do bạn nên chọn PCCC TACOTEK làm phòng cháy chữa cháy ở KCN Tân Bửu, Long An : Qua nhiều năm hoạt động với đội ngũ nòng cốt có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm, chúng tôi đã hoàn thành nhiều dự án phòng cháy chữa cháy KCN Tân Bửu với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ, luôn sẵn sàng giúp khách hàng...
Xem tiếp

PCCC KCN Long An - KCN Xuyên Á

PCCC KCN Long An - KCN Xuyên Á
Lý do bạn nên chọn PCCC TACOTEK làm phòng cháy chữa cháy ở KCN Long An - KCN Xuyên Á : Qua nhiều năm hoạt động với đội ngũ nòng cốt có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm, chúng tôi đã hoàn thành nhiều dự án phòng cháy chữa cháy KCN Long An - KCN Xuyên Á với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ, luôn sẵn sàng...
Xem tiếp

PCCC KHU CÔNG NGHIỆP TÂN HƯƠNG TIỀN GIANG

PCCC KHU CÔNG NGHIỆP TÂN HƯƠNG TIỀN GIANG
Lý do bạn nên chọn PCCC TACOTEK làm phòng cháy chữa cháy ở KCN Tân Hương Tiền Giang : Qua nhiều năm hoạt động với đội ngũ nòng cốt có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm, chúng tôi đã hoàn thành nhiều dự án phòng cháy chữa cháy KCN Tân Hương Tiền Giang với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ, luôn sẵn sàng giúp khách...
Xem tiếp

PCCC KHU CÔNG NGHIỆP LONG GIANG TIỀN GIANG

PCCC KHU CÔNG NGHIỆP LONG GIANG TIỀN GIANG
Lý do bạn nên chọn PCCC TACOTEK làm phòng cháy chữa cháy ở KCN Long Giang Tiền Giang : Qua nhiều năm hoạt động với đội ngũ nòng cốt có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm, chúng tôi đã hoàn thành nhiều dự án phòng cháy chữa cháy KCN Long Giang Tiền Giang với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ, luôn sẵn sàng giúp khách hàng...
Xem tiếp

PCCC KHU CÔNG NGHIỆP MỸ THO TIỀN GIANG

PCCC KHU CÔNG NGHIỆP MỸ THO TIỀN GIANG
Lý do bạn nên chọn PCCC TACOTEK làm phòng cháy chữa cháy ở KCN Mỹ Tho Tiền Giang : Qua nhiều năm hoạt động với đội ngũ nòng cốt có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm, chúng tôi đã hoàn thành nhiều dự án phòng cháy chữa cháy KCN Mỹ Tho Tiền Giang với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ, luôn sẵn sàng giúp khách hàng...
Xem tiếp

PCCC KCN NHỰT CHÁNH, BẾN LỨC, LONG AN

PCCC KCN NHỰT CHÁNH, BẾN LỨC, LONG AN
Lý do bạn nên chọn PCCC TACOTEK làm phòng cháy chữa cháy ở KCN Nhựt Chánh Long An : Qua nhiều năm hoạt động với đội ngũ nòng cốt có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm, chúng tôi đã hoàn thành nhiều dự án phòng cháy chữa cháy KCN Nhựt Chánh Long An với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ, luôn sẵn sàng giúp khách...
Xem tiếp

PCCC KCN LONG HẬU, CẦN GIUỘC, LONG AN

PCCC KCN LONG HẬU, CẦN GIUỘC, LONG AN
Lý do bạn nên chọn PCCC TACOTEK làm phòng cháy chữa cháy ở KCN Long Hậu Long An : Qua nhiều năm hoạt động với đội ngũ nòng cốt có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm, chúng tôi đã hoàn thành nhiều dự án phòng cháy chữa cháy KCN Long Hậu Long An với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ, luôn sẵn sàng giúp khách hàng trong...
Xem tiếp

PCCC KCN TÂN KIM, CẦN GIUỘC, LONG AN

PCCC KCN TÂN KIM, CẦN GIUỘC, LONG AN
Lý do bạn nên chọn PCCC TACOTEK làm phòng cháy chữa cháy ở KCN Tân Kim Long An : Qua nhiều năm hoạt động với đội ngũ nòng cốt có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm, chúng tôi đã hoàn thành nhiều dự án phòng cháy chữa cháy KCN Tân Kim Long An với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ, luôn sẵn sàng giúp khách hàng...
Xem tiếp

PCCC KCN HÒA BÌNH, THỦ THỪA, LONG AN

PCCC KCN HÒA BÌNH, THỦ THỪA, LONG AN
Lý do bạn nên chọn PCCC TACOTEK làm phòng cháy chữa cháy ở KCN Hòa Bình Long An : Qua nhiều năm hoạt động với đội ngũ nòng cốt có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm, chúng tôi đã hoàn thành nhiều dự án phòng cháy chữa cháy KCN Hòa Bình Long An với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ, luôn sẵn sàng giúp khách...
Xem tiếp

PCCC KCN VĨNH LỘC 2, BẾN LỨC, LONG AN

PCCC KCN VĨNH LỘC 2, BẾN LỨC, LONG AN
Lý do bạn nên chọn PCCC TACOTEK làm phòng cháy chữa cháy ở KCN Vĩnh Lộc 2 Long An : Qua nhiều năm hoạt động với đội ngũ nòng cốt có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm, chúng tôi đã hoàn thành nhiều dự án phòng cháy chữa cháy KCN Vĩnh Lộc 2 Long An với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ, luôn sẵn sàng giúp khách hàng...
Xem tiếp

PCCC KCN XUYÊN Á, ĐỨC HÒA, LONG AN

PCCC KCN XUYÊN Á, ĐỨC HÒA, LONG AN
Lý do bạn nên chọn PCCC TACOTEK làm phòng cháy chữa cháy ở KCN Xuyên Á Long An : Qua nhiều năm hoạt động với đội ngũ nòng cốt có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm, chúng tôi đã hoàn thành nhiều dự án phòng cháy chữa cháy KCN Xuyên Á Long An với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ, luôn sẵn sàng giúp khách...
Xem tiếp

PCCC KCN THỦ THỪA, HUYỆN THỦ THỪA, LONG AN

PCCC KCN THỦ THỪA, HUYỆN THỦ THỪA, LONG AN
Lý do bạn nên chọn PCCC TACOTEK làm phòng cháy chữa cháy ở KCN Thủ Thừa Long An : Qua nhiều năm hoạt động với đội ngũ nòng cốt có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm, chúng tôi đã hoàn thành nhiều dự án phòng cháy chữa cháy KCN Thủ Thừa Long An với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ, luôn sẵn sàng giúp khách hàng...
Xem tiếp

PCCC KCN PHÚC LONG, BẾN LỨC, LONG AN

PCCC KCN PHÚC LONG, BẾN LỨC, LONG AN
Lý do bạn nên chọn PCCC TACOTEK làm phòng cháy chữa cháy ở KCN Phúc Long Long An : Qua nhiều năm hoạt động với đội ngũ nòng cốt có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm, chúng tôi đã hoàn thành nhiều dự án phòng cháy chữa cháy KCN Phúc Long Long An với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ, luôn sẵn sàng giúp khách hàng...
Xem tiếp

PCCC KCN THUẬN ĐẠO, BẾN LỨC, LONG AN

PCCC KCN THUẬN ĐẠO, BẾN LỨC, LONG AN
Lý do bạn nên chọn PCCC TACOTEK làm phòng cháy chữa cháy ở KCN Cầu Tràm Long An : Qua nhiều năm hoạt động với đội ngũ nòng cốt có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm, chúng tôi đã hoàn thành nhiều dự án phòng cháy chữa cháy KCN Cầu Tràm Long An với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ, luôn sẵn sàng giúp khách...
Xem tiếp

PCCC KCN THỊNH PHÁT, BẾN LỨC, LONG AN

PCCC KCN THỊNH PHÁT, BẾN LỨC, LONG AN
Lý do bạn nên chọn PCCC TACOTEK làm phòng cháy chữa cháy ở KCN Thịnh Phát Long An : Qua nhiều năm hoạt động với đội ngũ nòng cốt có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm, chúng tôi đã hoàn thành nhiều dự án phòng cháy chữa cháy KCN Thịnh Phát Long An với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ, luôn sẵn sàng giúp khách...
Xem tiếp

PCCC KCN PHÚ AN THẠNH, BẾN LỨC, LONG AN

PCCC KCN PHÚ AN THẠNH, BẾN LỨC, LONG AN
    Địa điểm: Xem bản đồ vị trí trên Google map   KCN PHÚ AN THẠNH, BẾN LỨC, LONG AN   Lý do bạn nên chọn PCCC TACOTEK làm phòng cháy chữa cháy ở KCN Phú An Thạnh Long An : Qua nhiều năm hoạt động với đội ngũ nòng cốt có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm, chúng tôi đã hoàn thành nhiều dự án phòng cháy chữa cháy...
Xem tiếp

PCCC KCN ĐÔNG NAM Á, CẦN GIUỘC, LONG AN

PCCC KCN ĐÔNG NAM Á, CẦN GIUỘC, LONG AN
    PCCC KCN ĐÔNG NAM Á, CẦN GIUỘC, LONG AN       Xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Liên hệ: www.dongtam.com.vn     Khoảng cách đến các đầu mối giao thông trọng yếu 1. Khoảng cách: Từ KCN đến   Trung tâm Tp. Hồ Chí Minh :30    40 km theo đường quốc lộ 50.   Khu đô thị Phú Mỹ Hưng – Q.7    Tp. HCM: 18 km   Green...
Xem tiếp

PCCC KHU CÔNG NGHIỆP CẦU TRÀM, CẦN ĐƯỚC, LONG AN

PCCC KHU CÔNG NGHIỆP CẦU TRÀM, CẦN ĐƯỚC, LONG AN
PCCC KHU CÔNG NGHIỆP CẦU TRÀM, CẦN ĐƯỚC, LONG AN Địa điểm:   Xem bản đồ vị trí trên Google map     KCN cầu tràm, ấp Cầu Tràm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An Liên hệ: ipinvietnam.vn     Khoảng cách đến các đầu mối giao thông trọng yếu Cách ranh với TP HCM 3 km trên trục đường tỉnh lộ, cách:   Đường Nguyễn Văn...
Xem tiếp

PCCC KHU NHÀ XƯỞNG DỊCH VỤ KIZUNA, CẦN GIUỘC, LONG AN

PCCC KHU NHÀ XƯỞNG DỊCH VỤ KIZUNA, CẦN GIUỘC, LONG AN
PCCC KHU NHÀ XƯỞNG DỊCH VỤ KIZUNA, CẦN GIUỘC, LONG AN Địa điểm:   Xem bản đồ vị trí trên Google map     Quốc lộ 50, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Liên hệ: www.kizuna.vn     Khoảng cách đến các đầu mối giao thông trọng yếu   Cách địa phận TP HCM 0,3Km;   Cách trung tâm TP HCM 19 km (chợ Bến Thành);   Cách khu đô thị Phú Mỹ Hưng 16km; ...
Xem tiếp

PCCC KCN ĐỨC HÒA 3 LONG AN

PCCC KCN ĐỨC HÒA 3 LONG AN
Vị trí thuận lợi. Nằm giữa 3 cụm dân cư lớn Thị trấn Đức Hòa, Thị trấn Hậu Nghĩa (Long An) và Thị trấn Củ Chi (TP.Hồ Chí Minh) Khoảng cách đường bộ từ đến:   Đường Xuyên Á 07 km   Trung tâm Tp.HCM 29 km   Sân bay Tân Sơn Nhất 26 km   Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài 48 km Khoảng cách đến các bến Cảng:   Cảng Sài Gòn 30 km   Cảng ICD Hiệp Phước 43 km ...
Xem tiếp

PCCC KCN Thái Hòa Long An

PCCC KCN Thái Hòa Long An
   Khu công nghiệp (KCN) Thái Hòa đã hoàn thành giai đoạn một với tổng diện tích 100ha, tọa lạc tại ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.      Là địa bàn lý tưởng (trung tâm vùng động lực phát triển phía Nam: Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh miền Tây Nam Bộ, gần các cửa khẩu) cho các...
Xem tiếp

PCCC KCN Tân Đô Long An

PCCC KCN Tân Đô Long An
Thiết kế thi công hệ PCCC hạ tầng Khu Công Nghiệp Tân Đô  Thông tin dự án Khu Công Nghiệp Tân Đô,Long An KCN Tân Đô thực sự là một Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ lý tưởng, được qui hoạch thành các khu biệt lập và có sự kết nối hợp lý giữa các nhà máy, kho tàng bến bãi, khu dân cư, khu nhà ở cho công...
Xem tiếp

PCCC KCN HẢI SƠN LONG AN

PCCC KCN HẢI SƠN LONG AN
Thiết kế thi công hệ thống PCCC hạ tầng KCN Hải Sơn,Long An Thông tin dự án Khu công nghiệp Hải Sơn Dự án Khu công nghiệp Hải Sơn do Công ty TNHH Hải Sơn làm chủ đầu tư cơ sở hạ tầng với hình thức giao đất có đóng tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng toàn bộ cho các doanh nghiệp đến đầu tư. Tất cả các chi phí đóng tiền sử dụng đất do công ty Hải Sơn chi...
Xem tiếp
Hỗ trợ trực tuyến
 • Tư vấn thiết kế PCCC

  0936.114 114
  028.66 542 542

 • Dự án PCCC

  0386.114 114
  028.6654 4567

 • Thiết bị PCCC

  0903.677 333
  028.6277 8277

 • Máy bơm chữa cháy

  0386.114 114
  0963.677 333

 • Phòng Kỹ Thuật,Bảo trì

  0796.114 114
  028.6270 1111

 • Tài Chính Kế toán

  0346.114 114
  0902.111 677

 • Liên hệ Email

  pccctacotek@gmail.com
  maybomtaco@gmail.com

Công trình tiêu biểu
Tất cả