#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
  Ảnh Tên sản phẩm  
Cọc tiếp địa thép mạ đồng Ấn Độ
Cọc tiếp địa thép mạ đồng Ấn Độ
Hãng sản xuất: - / Loại thiết bị: Cọc tiếp địa / Xuất xứ: Ấn Độ /

 
Cọc tiếp địa thép mạ đồng, cọc đồng
Cọc tiếp địa thép mạ đồng, cọc đồng
Hãng sản xuất: - / Loại thiết bị: Cọc tiếp địa / Xuất xứ: Việt Nam /

 
Cọc tiếp địa đồng vàng D16 x 2,5m
Cọc tiếp địa đồng vàng D16 x 2,5m
Hãng sản xuất: Công ty TNHH Cơ Khí và Thương Mại Thành Công / Loại thiết bị: Cọc tiếp địa / Xuất xứ: Việt Nam /

 
Cọc tiếp địa thép mạ đồng Ấn Độ
Cọc tiếp địa thép mạ đồng Ấn Độ
Hãng sản xuất: HEX / Loại thiết bị: Cọc tiếp địa / Xuất xứ: Ấn Độ /

 
Cọc mạ đồng Sterling Φ 14
Cọc mạ đồng Sterling Φ 14
Hãng sản xuất: - / Loại thiết bị: Cọc tiếp địa / Xuất xứ: Ấn Độ /

 
Cọc tiếp địa HBR
Cọc tiếp địa HBR
Hãng sản xuất: Hex / Loại thiết bị: Thiết bị chống sét / Xuất xứ: India /

 
Cọc tiếp địa thép mạ đồng, đồng
Cọc tiếp địa thép mạ đồng, đồng
Hãng sản xuất: - / Loại thiết bị: Chống sét / Xuất xứ: Việt Nam /

 
Cọc tiếp địa - Hex
Cọc tiếp địa - Hex
Hãng sản xuất: Hex / Loại thiết bị: Thiết bị chống sét / Xuất xứ: India /

 
Cọc tiếp địa phi 14,2 dài 2,4M (INDIA)
Cọc tiếp địa phi 14,2 dài 2,4M (INDIA)
Hãng sản xuất: - / Loại thiết bị: Chống sét / Xuất xứ: India /

 
Cọc tiếp địa phi 16 dài 2.4M
Cọc tiếp địa phi 16 dài 2.4M
Hãng sản xuất: - / Loại thiết bị: Chống sét / Xuất xứ: - /

 
Cọc tiếp địa chống sét Axis (Ấn Độ)
Cọc tiếp địa chống sét Axis (Ấn Độ)
Hãng sản xuất: - / Loại thiết bị: Thiết bị chống sét / Xuất xứ: India /

 
Cọc tiếp địa 2.4m phi 14.2
Cọc tiếp địa 2.4m phi 14.2
Hãng sản xuất: - / Loại thiết bị: Thiết bị chống sét / Xuất xứ: - /

 
Cọc tiếp địa Thành lời L25
Cọc tiếp địa Thành lời L25
Hãng sản xuất: Thành Lợi / Loại phụ kiện: Chống sét / Xuất xứ: Việt Nam /

 
Cọc tiếp địa chuẩn GRCBU
Cọc tiếp địa chuẩn GRCBU
Hãng sản xuất: - / Loại thiết bị: Thiết bị chống sét / Xuất xứ: Việt Nam /

 
Cọc tiếp địa thép mạ kẽm
Cọc tiếp địa thép mạ kẽm
Hãng sản xuất: - / Loại thiết bị: Cọc tiếp địa / Xuất xứ: Việt Nam /

 
Cọc tiếp địa đồng vàng D20x2,5m
Cọc tiếp địa đồng vàng D20x2,5m
Hãng sản xuất: - / Loại thiết bị: Cọc tiếp địa / Xuất xứ: Việt Nam /

 
Cọc tiếp địa Eritech
Cọc tiếp địa Eritech
Hãng sản xuất: Eritech / Loại thiết bị: Thiết bị chống sét / Xuất xứ: USA /

 
Cọc kẹp tiếp địa
Cọc kẹp tiếp địa
Hãng sản xuất: - / Loại thiết bị: Thiết bị chống sét / Xuất xứ: - /

 
Cọc tiếp địa LeeWeld
Cọc tiếp địa LeeWeld
Hãng sản xuất: LEEWELD / Loại thiết bị: Cọc tiếp địa / Xuất xứ: Thailand /

 
Cọc tiếp địa đồng cứng/inox
Cọc tiếp địa đồng cứng/inox
Hãng sản xuất: - / Loại thiết bị: Thiết bị chống sét / Xuất xứ: Việt Nam /

 
Cọc tiếp địa ren GRCBUT
Cọc tiếp địa ren GRCBUT
Hãng sản xuất: - / Loại thiết bị: Thiết bị chống sét / Xuất xứ: Việt Nam /