Năng lực tài chính

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

 

Tài sản

 

Năm 2019

 

Năm 2020

 

Năm 2021

 

1.Tổng số tài sản

 

 

12,853,684,888

 

 

15.005.546.000

 

22,577,152,976

 

2.Tài sản lưu động

 

 

9,015,955,358

 

 

9,647,930,497

 

16.207,758,044

 

3.Nguồn vốn chủ sở hữu

 

8,121,784,888

 

8,734,143,871

14,796,897,250

 

4. Nguồn vốn kinh doanh

 

3,600,000,000

 

3,600,000,000

 

3,600,000,000

 

5.Lợi nhuận ròng

 

 

727,784,888

 

 

829,644,652

 

1,152,403,033

 

B. Tín dụng:

 

1.      Ngân hàng cung cấp tín dụng: Số tài khoản:  0600 36 114 114  tại Ngân hàng Sacombank – CN Quận 12,Tp.HCM.

2.      Số tài khoản:  17 6666 tại Ngân hàng ACB  – CN Phan Đăng Lưu,Tp.HCM

 

                                                                                                         Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 01 tháng 01 Năm 2022

                                                                                                                 Công ty Cổ Phần PCCC TACOTEK

                                                                                                                                Giám Đốc đã ký

                                                                                                                               Ths.Bùi Thành Tín

Hỗ trợ trực tuyến
 • Tư vấn thiết kế PCCC

  0936.114 114
  028.66 542 542

 • Dự án PCCC

  0386.114 114
  0936.114 114

 • Thiết bị PCCC

  0903.677 333
  028.6277 8277

 • Giải pháp chống cháy lan

  0386.114 114
  0963.677 333

 • Phòng Kỹ Thuật,Bảo trì

  0386.114 114

 • Tài Chính Kế toán

  0346.114 114
  0902.111 677

 • Liên hệ Email

  pccctacotek@gmail.com
  mep.taco@gmail.com

Công trình tiêu biểu
Tất cả