Thẩm Duyệt Hồ Sơ Thiết Kế Phòng Cháy Chữa Cháy

 

 

 

Thẩm Duyệt Hồ Sơ Thiết Kế Phòng Cháy Chữa CháyThẩm Duyệt Hồ Sơ Thiết Kế Phòng Cháy Chữa Cháy

 

Thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một trong số những công việc thuộc yêu cầu bắt buộc đối với các cơ sở thuộc Phụ lục IV, Nghị định 79/2014/NĐ-CP. Việc thẩm duyệt thiết kế PCCC phải do đơn vị tư vấn thiết kế có đủ năng lực và tư cách pháp nhân thực hiện, sau đó phải được cơ quan Cảnh sát PCCC thẩm duyệt, nghiệm thu.

Chủ đầu tư các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV, ban hành kèm Nghị định số 79/2014/NĐ-CP nhưng không thuộc đối tượng thực hiện thủ tục hành chính tại cấp Trung ương; những công trình, dự án theo ủy quyền của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cơ Quan Có Thẩm Quyền Quyết Định Thẩm Duyệt Phòng Cháy Chữa Cháy

Thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC

Thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC

Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các tỉnh.

Căn Cứ Pháp Lý Thẩm Duyệt Phòng Cháy Chữa Cháy

 • Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;
 • Thông tư số 150/2014/TT-BTC, ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính về “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy”.
 • Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 
 • Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ;

Yêu Cầu/ Điều Kiện Để Thẩm Duyệt Phòng Cháy Chữa Cháy

Hồ sơ thẩm duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn PCCC gồm 2 bộ phải có xác nhận của Chủ đầu tư (canhsatpccc.gov.vn).  

Với hồ sơ thiết kế cơ sở, thẩm duyệt dự án thiết kế quy hoạch hoặc chấp thuận địa điểm xây dựng chỉ cần 1 bộ.

Lưu ý: Nếu hồ sơ được viết bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt kèm theo tương ứng với nội dung trong bản gốc.

Thời Hạn Giải Quyết Thẩm Duyệt Phòng Cháy Chữa Cháy

Thẩm duyệt PCCC

Thời hạn giải quyết thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy được quy định như sau:

(1)Thời hạn giải quyết với các dự án thiết kế quy hoạch

Không quá 10 ngày làm việc.

(2)Thời hạn giải quyết với thiết kế cơ sở

 • Không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm A;
 • Không quá 5 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và C.

(3)Thời hạn giải quyết với với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công

 • Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm A;
 • Không quá 10 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm B và C.

(4)Thời hạn giải quyết với với chấp thuận địa điểm xây dựng công trình:

Không quá 5 ngày làm việc.

Lưu ý: Phân nhóm dự án, công trình các nhóm A, B, C được thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Các Loại Dự Án Thẩm Duyệt PCCC

Có 5 loại dự án cần thẩm duyệt thiết kế PCCC, cụ thể như sau:

Trình Tự Thực Hiện Thẩm Duyệt Phòng Cháy Chữa Cháy

Thẩm duyệt hệ thống PCCC

Trình tự thực hiện thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy trải qua 4 bước:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh. Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Các bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ:

 • Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;
 • Nếu hồ sơ không hợp lệ và tiết thành phần thì trả lại và viết phiếu hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh.
 • Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

Bước 3: Các cá nhân, tổ chức nộp phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo thông báo nộp phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo thông báo nộp phí của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh.

Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

Thành Phần Hồ Sơ Thẩm Duyệt Phòng Cháy Chữa Cháy

Thẩm duyệt thiết kế hệ thống PCCC

Thẩm duyệt bản vẽ thi công hệ thống PCCC

Tùy theo từng dự án mà thành phần hồ sơ cần có để tiến hành thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy sẽ thay đổi ít nhiều. Cụ thể như sau:

Thành Phần Hồ Sơ Thẩm Duyệt PCCC Với Dự Án Thiết Kế Quy Hoạch

(1)Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của cơ quan phê duyệt dự án hoặc chủ đầu tư (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện cần có văn bản ủy quyền kèm theo);

(2)Dự toán tổng mức đầu tư của dự án thiết kế quy hoạch;

(3) Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết với tỷ lệ 1:5000 thể hiện các nội dung sau:

 • Địa điểm xây dựng công trình, cụm công trình, bố trí các khu đất, các lô nhà phải đảm bảo chống cháy lan, giảm tối thiểu tác hại của nhiệt, khói, bụi, khí độc do đám cháy sinh ra đối với các khu vực đông dân cư và công trình xung quanh.
 • Hệ thống giao thông, khoảng trống phải đủ kích thước và tải trọng bảo đảm cho phương tiện chữa cháy cơ giới triển khai các hoạt động chữa cháy.
 • Phải có hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống thông tin liên lạc, cung cấp điện phải bảo đảm phục vụ các hoạt động chữa cháy, thông tin báo cháy;
 • Bố trí địa điểm xây dựng đơn vị Cảnh sát PCCC ở những nơi cần thiết và phù hợp với quy hoạch để bảo vệ cho các hoạt động thường trực sẵn sàng chiến đấu, tập luyện, bảo dưỡng, bảo quản phương tiện chữa cháy theo quy định của Bộ Công an.

Thành Phần Hồ Sơ Thẩm Duyệt PCCC Với Thiết Kế Cơ Sở

 • Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện cần có văn bản ủy quyền kèm theo);
 • Bản sao văn bản cho phép đầu tư của cấp có thẩm quyền;
 • Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình;
 • Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện nhưng nội dung, yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy.

Thành Phần Hồ Sơ Thẩm Duyệt Với Thiết Kế Kỹ Thuật Hoặc Thiết Kế Bản Vẽ Thi Công

 • Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (nếu ủy quyền cho đơn vị khác thực hiện phải có văn bản ủy quyền kèm theo).
 • Bản sao văn bản chấp thuận quy hoạch của cấp có thẩm quyền;
 • Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình;
 • Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy.

Thành Phần Hồ Sơ Thẩm Duyệt Với Chấp Thuận Địa Điểm Xây Dựng

 • Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (nếu ủy quyền cho đơn vị khác thực hiện phải có văn bản ủy quyền kèm theo).
 • Bản sao văn bản nêu rõ tính hợp pháp của khu đất dự kiến xây dựng công trình;
 • Bản vẽ, tài liệu thể hiện rõ hiện trạng địa hình của khu đất có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy như bậc chịu lửa của công trình, khoảng cách từ công trình dự kiến xây dựng đến các công trình xung quanh, hướng gió, cao độ công trình.

Lưu ý:

Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công trong hồ sơ “Thiết kế cơ sở” và hồ sơ “Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công” phải thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy như sau:

 • Địa điểm xây dựng công trình phải bảo đảm khoảng cách an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với công trình xung quanh.
 • Bậc chịu lửa của công trình phải phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của công trình, có giải pháp bảo đảm ngăn cháy và chống cháy lan giữa các hạng mục của công trình và giữa công trình này với công trình khác.
 • Công nghệ sản xuất, hệ thống điện, chống sét, chống tích điện, chống nổ của công trình và việc bố trí hệ thống kỹ thuật, thiết bị, vật tư phải bảo đảm các yêu cầu an toàn về PCCC.
 • Lối thoát nạn (cửa, lối đi, hành lang, cầu thang thoát nạn), thiết bị chiếu sáng, thông gió hút khói, chỉ dẫn lối thoát nạn, báo tín hiệu; phương tiện cứu người phải đảm bảo cho việc thoát nạn nhanh chóng, an toàn;
 • Hệ thống giao thông, bãi đỗ phục vụ cho phương tiện chữa cháy cơ giới hoạt động phải bảo đảm kích thước và tải trọng; hệ thống cấp nước chữa cháy phải bảo đảm yêu cầu phục vụ chữa cháy;
 • Hệ thống báo cháy, chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác phải bảo đảm số lượng; vị trí lắp đặt và các thông số kỹ thuật phù hợp với các đặc điểm và tính chất hoạt động của công trình theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.

Kết Quả Thực Hiện Thẩm Duyệt Phòng Cháy Chữa Cháy

Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy

Kết quả thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy

Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đã được đóng dấu “ĐÃ THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY” vào các bản vẽ hoặc văn bản trả lời về giải pháp phòng cháy và chữa cháy đối với thiết kế cơ sở, dự án thiết kế quy hoạch hoặc văn bản chấp thuận địa điểm xây dựng công trình.

Lệ Phí Thẩm Duyệt Phòng Cháy Chữa Cháy

Lệ phí thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy được tính theo công thức:

Phí thẩm duyệt = Tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt x Mức thu

Trong đó:

 • Tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt không gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư.
 • Mức thu được quy định tại Biểu mức thu phí I, II được đính kèm tại Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016.

Trong trường hợp tổng mức đầu tư dự án có giá trị đầu tư nằm giữa các khoảng giá trị dự án ghi trên Biểu mức thu phí I, II (Thông tư 258/2016/TT-BTC) thì lệ phí thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy sẽ được tính theo công thức:

Nit=NibNibNiaGiaGibx(GitGib)

Trong đó:

 • Nit: Phí thẩm duyệt thiết kế của dự án thứ “i” theo quy mô giá trị cần tính (%)
 • Git: Quy mô giá trị của dự án thứ “i” cần tính phí thẩm duyệt thiết kế (dự án)
 • Gia: Quy mô giá trị cận trên quy mô giá trị cần tính phí thẩm duyệt thiết kế (giá trị dự án)
 • Gib: Quy mô giá trị cận dưới quy mô giá trị cần tính phí thẩm duyệt thiết kế (giá trị dự án)
 • Nia: Phí thẩm duyệt cho dự án thứ “i” tương ứng ứng với Gia (%)
 • Nib: Phí thẩm duyệt cho dự án thứ “i” tương ứng với Gib (%)

Lưu ý:

Lệ phí thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy được xác định theo hướng dẫn trên có mức tối thiểu là 500.000đ/ dự án và tối đa là 150.000.000 đ/ dự án.

Lệ phí thẩm duyệt đối với dự án đầu tư xây dựng thiết kế cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng công trình, hạng mục công trình, hoán cải phương tiện giao thông cơ giới, xây dựng mới hạng mục công trình được xác định theo giá trị tổng mức đầu tư cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng công trình, hạng mục công trình, hoán cải phương tiện giao thông cơ giới, thiết kế xây dựng mới hạng mục công trình.

Thời điểm nộp lệ phí thẩm duyệt PCCC, người nộp phí phải nộp toàn bộ số phí thẩm duyệt trong thời gian từ thời điểm nộp đủ hồ sơ thiết kế đến trước khi được cấp Giấy chứng nhận theo giấy hẹn.

 

Lĩnh vực kinh doanh khác
Hỗ trợ trực tuyến
 • Tư vấn thiết kế PCCC

  0936.114 114
  028.66 542 542

 • Dự án PCCC

  0386.114 114
  0936.114 114

 • Thiết bị PCCC

  0903.677 333
  028.6277 8277

 • Giải pháp chống cháy lan

  0386.114 114
  0963.677 333

 • Phòng Kỹ Thuật,Bảo trì

  0386.114 114

 • Tài Chính Kế toán

  0346.114 114
  0902.111 677

 • Liên hệ Email

  pccctacotek@gmail.com
  mep.taco@gmail.com

Công trình tiêu biểu
Tất cả