Nhân sự

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TY

 

 

Stt

 

Họ Và Tên

 

Trình Độ

 

Công Việc Chuyên Môn

 

1

 

Bùi Thành Tín

Thạc sỹ Luật, Thạc sỹ QTKD,  Kỹ sư PCCC, Kỹ sư Điện-Điện tử (Chứng Chỉ Thiết kế, Kiểm định, giám sát PCCC)

Giám đốc – Quản lý chung

(0936.114 114 –

 0386.114 114 )

2

Trần Thị Thanh Thương

Cử nhân kế toán

Kế toán trưởng – Hành Chính

3

Cù Huy Thành

Kỹ sư PCCC

Quản lý kỹ thuật PCCC

4

Đặng Kim Tựu

Kỹ sư PCCC                          Kỹ sư Điện – Điện tử

Thiết kế,Giám sát kỹ thuật

5

Nguyễn Hữu Phước

Kỹ sư Điện – Điện tử

Phòng kỹ thuật

6

Phạm Hoàng Phi

Kỹ sư điện – Điện tử

Thiết kế,dự án

7

Phan Ngọc Soa

Kỹ sư XD

Phòng kỹ thuật

8

Lê Minh Đức

Kỹ sư XD

Phòng kỹ thuật

9

Võ Quốc Phong 

Kỹ sư XD

Phòng kỹ thuật

10

Đinh Công Đức

Kỹ sư XD

Phòng kỹ thuật

11

Nguyễn Sơn Sa

Kỹ sư XD

Phòng kỹ thuật

12

Ngô Minh Toàn

Kỹ sư XD

Phòng kỹ thuật

13

Nguyễn Chánh Đại

Kỹ sư XD

Phòng kỹ thuật

14

Lê Minh Toàn

Kỹ sư XD

Phòng kỹ thuật

15

Trần Hoài Phong

TC PCCC

Kỹ thuật PCCC

16

Cao Văn Nhân

Thợ cơ khí

Thợ cơ khí

17

Nguyễn Phương Đại

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật điện

18

Hồ Xuân Hương

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật điện

19

Lê Duy Hải

Thợ hàn

Thợ hàn

20

Huỳnh Minh Tuấn

Thợ hàn

Thợ hàn

21

Nguyễn Văn Sửu

Thợ cơ khí

Thợ cơ khí

22

Nguyễn Thanh Phương

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật điện

23

Trần Phước Lộc

Thợ hàn

Thợ hàn

24

Bùi Văn Nhiễn

Thợ hàn

Thợ hàn

25

Trương Dương Dần

Thợ cơ khí

Thợ cơ khí

26

Đội thi công 1( 12 người )

Bậc thợ 3/7- 4/7

Kỹ thuật điện

27

Đội thi công 2( 15 người )

Bậc thợ 3/7- 4/7

Kỹ Thuật PCCC2

28

Đội thi công 3( 10 người )

Bậc thợ 3/7- 4/7

Kỹ thuật điện

29

Đội thi công 4( 20 người )

Bậc thợ 3/7- 4/7

Kỹ Thuật PCCC4

30

Đội thi công 5( 10 người )

Bậc thợ 3/7- 4/7

Kỹ thuật điện nhẹ,thông tin

                   

                                                                                                         Tp.Hồ Chí Minh Ngày 01 Tháng 01 Năm 2022

                                                                                                                 TM.Công ty Cổ Phần PCCC TACOTEK

                                                                                                                                 Giám Đốc đã ký

                                                                                                                              Ths.Bùi Thành Tín

Hỗ trợ trực tuyến
 • Tư vấn thiết kế PCCC

  0936.114 114
  028.66 542 542

 • Dự án PCCC

  0386.114 114
  0936.114 114

 • Thiết bị PCCC

  0903.677 333
  028.6277 8277

 • Giải pháp chống cháy lan

  0386.114 114
  0963.677 333

 • Phòng Kỹ Thuật,Bảo trì

  0386.114 114

 • Tài Chính Kế toán

  0346.114 114
  0902.111 677

 • Liên hệ Email

  pccctacotek@gmail.com
  mep.taco@gmail.com

Công trình tiêu biểu
Tất cả