Luật PCCC

Một số nội dung cơ bản của Luật phòng cháy, chữa cháy

Một số nội dung cơ bản của Luật phòng cháy, chữa cháy
Một số nội dung cơ bản của Luật phòng cháy, chữa cháy     1. Nguyên tắc phòng cháy và chữa cháy Theo Điều 4 của Luật Phòng cháy và chữa cháy quy định nguyên tắc phòng cháy và chữa cháy như sau: 1. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy. 2. Trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy...
Xem tiếp

Quy định xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy

Quy định xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy
  Quy định xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy? Theo chương II, Nghị định số 52/2012/NĐ-CP ngày 14/06/2012 Quy định xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy: Điều 5. Hành vi vi phạm trong việc ban hành, phổ biến và tổ chức thực hiện quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy 1. Phạt...
Xem tiếp

Quy định mới về PCCC

Quy định mới về PCCC
Văn bản mà bạn nói đến là Nghị định 46/2012/NĐ-CP ban hành ngày 22/5/2012 và có hiệu lực áp dụng từ ngày 15/7/2012. Bạn chú ý là nó không phải thay thế Nghị định 35/2003/NĐ-CP mà chỉ là sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 35/2003/NĐ-CP thôi nhé. Một số điểm sửa đổi, bổ sung lớn của Nghị định 46/2012/NĐ-CP so với Nghị định 35/2003/NĐ-CP như sau: 1. Bỏ quy định về...
Xem tiếp

Đối tượng nào phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Đối tượng nào phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Theo Nghị định 30/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính Phủ quy định về chế độ bảo hiểm bắt buộc. Các đối tượng nằm trong danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ bắt buộc phải tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại các công ty bảo hiểm trên thị trường. Chế tài xử phạt các đối tượng này nếu không tham gia bảo hiểm là từ phạt tiền cho đến tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động. ...
Xem tiếp

Phân cấp thẩm duyệt về PCCC giữa các cơ quan

Phân cấp thẩm duyệt về PCCC giữa các cơ quan
Theo khoản 5, mục IV Thông tư số 04/2004/TT-BCA của Bộ Công an quy định phân cấp thẩm duyệt về PCCC như sau: - Cục Cảnh sát PCCC thẩm duyệt đối với các dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật công trình quan trọng quốc gia do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quyết định đầu tư; hồ sơ thiết kế chế tạo mới hoặc hoán cải phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn...
Xem tiếp

LUẬT PCCC (số 27/2001/QH10 ngày 29-6-2001)

LUẬT PCCC (số 27/2001/QH10 ngày 29-6-2001)
LUẬT PCCC (số 27/2001/QH10 ngày 29-6-2001) Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và đề cao trách nhiệm của toàn dân đối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy; bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà...
Xem tiếp
Hỗ trợ trực tuyến
 • Tư vấn thiết kế PCCC

  0936.114 114
  028.66 542 542

 • Dự án PCCC

  0386.114 114
  0936.114 114

 • Thiết bị PCCC

  0903.677 333
  028.6277 8277

 • Giải pháp chống cháy lan

  0386.114 114
  0963.677 333

 • Phòng Kỹ Thuật,Bảo trì

  0386.114 114

 • Tài Chính Kế toán

  0346.114 114
  0902.111 677

 • Liên hệ Email

  pccctacotek@gmail.com
  mep.taco@gmail.com

Công trình tiêu biểu
Tất cả